top of page
​הוספת דף גוגל עסקים

הוספת דף גוגל עסקים

בעזרת 'Google לעסק שלי' אתם יכולים למשוך לקוחות ולעניין אותם בעסק שלכם כשהם מחפשים אותו ב-Google. פרופיל העסק יוצר נוכחות בחיפוש ובמפות Google, ודרכו אתם יכולים להגיב לביקורות, לפרסם תמונות של מוצרים או מבצעים מיוחדים ולהוסיף או לערוך את פרטי העסק.

 

האתר העסקי ב-Google מציג אותו באופן מקצועי באינטרנט, עם תמונות ופרטים לגבי העסק שמוצגים בצורה מושכת. בעזרת התובנות אתם יכולים להבין איך לשפר את מדדי מעורבות הלקוחות, ותוכלו להגביר את המעורבות בעזרת אינטראקציה עם לקוחות דרך הכרטיסייה 'לקוחות'.

אפשרויות קידום לבחירה

​הוספת דף גוגל עסקים לאתרי וויקס
bottom of page