top of page
Wix Velo Certification

Wix Velo Certification: מה זה?

אישור מקצועי המעיד על שליטה בפלטפורמת Wix Velo. פלטפורמה זו מאפשרת בניית אתרים דינמיים ומורכבים יותר באמצעות JavaScript, תוך שימוש ב-API ייעודי של Wix.

ההסמכה פותחת דלתות הן למפתחים מנוסים והן למתחילים בתחום פיתוח אתרים.


מה היתרונות של Wix Velo Certification?


  • הוכחת מומחיות: האישור מעיד על ידע מעמיק בפלטפורמת Wix Velo ועל יכולת לפתח אתרים מתקדמים.

  • הגדלת ביקוש: בעלי Wix Velo Certification נדרשים יותר על ידי לקוחות המחפשים מפתחים מנוסים.

  • השתלבות ב-Wix Marketplace: בעלי האישור יכולים להצטרף ל-Wix Marketplace ולקבל גישה לפרויקטים מאת לקוחות פוטנציאליים.

  • למידה מתמשכת: התהליך הכרוך בהשגת ההסמכה מעודד למידה מתמשכת והתעדכנות בחידושים בתחום.


מהם תנאי הסף לקבלת Wix Velo Certification?


  • הבנה מעמיקה ב-JavaScript: נדרשת שליטה טובה בשפת התכנות JavaScript.

  • הכרות עם Wix Editor: הבנה של ממשק Wix Editor תורמת רבות להצלחה בתהליך.

  • השלמת בחינה מקוונת: הבחינה בודקת את הידע הנרכש במהלך קורס ההכנה.

  • הגשת פרויקט Wix Velo: יש להגיש פרויקט המדגים את השימוש בפלטפורמה.


כיצד ניתן להשיג Wix Velo Certification?


הדרך הטובה ביותר להשיג את ההסמכה היא להשתתף בקורס הכנה רשמי של Wix. קורסים אלו זמינים באינטרנט ובעברית, ומציעים מגוון רחב של חומרי לימוד ותרגול.


Wix Velo Certification: מה זה?
bottom of page